Lagere woonlasten en duurzame woningen, ja dat kan!

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad: Hierin zit de grootste uitdaging én tegelijkertijd de grootste kans om Nederland aardgasvrij en CO2 neutraal te maken. De meeste nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig al zonder gasaansluiting opgeleverd. Zo’n 99% van de totale gebouwenvoorraad in Nederland is echter nog bestaande bouw. Nu zowel energiebedrijven, gemeenten en de Rijksoverheid zich hebben uitgesproken voor een uitfasering van aardgas in de bestaande woningbouw is het moment daar om goede keuzes te maken over verduurzaming van uw eigen woningvoorraad. (zie ook het artikel: ‘100 partijen ondertekenen manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’). De komende jaren ligt er voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders immers een enorme vervangingsvraag maar hoe pak je dit aan en is verduurzamen tegen lagere woonlasten mogelijk?

Lokale duurzame warmte
Er zijn verschillende verduurzamingsopties mogelijk voor een woning. Denk aan diverse vormen van isolatie (dak, vloer, muur, ramen), nieuwe installaties (zonnepanelen en warmtepompen) en individueel of collectief aansluiten op een warmtenet. De voordelen van aansluiting op een warmtenet zijn o.a. de kosten, maar ook zeker de sterke verbetering van het energielabel en de mogelijke combinatie met isolatiemaatregelen. De warmte kan komen van lokale bronnen zoals restwarmte van lokale bedrijven en industrie, warmte uit biomassa of aardwarmte.

Investeren, beheren & exploiteren
Een warmtenet heeft diverse voordelen waaronder eenvoudige aansluitmogelijkheden van uw panden, de mogelijkheid tot lagere woonlasten en geen CV-ketels en geisers meer in de woningen. Wanneer een warmtenet voor u interessant is, kan Alliander DGO u helpen om een business case op te stellen voor het hele gebied met voldoende warmtevraag en meerdere lokale bronnen. Naast advies en ondersteuning bij praktische zaken als subsidieaanvragen, zal Alliander DGO als netwerkbedrijf niet alleen beheren en exploiteren maar tevens investeren in de infrastructuur.

Meer weten? Neem contact op met Jan-Jaap

Jan-Jaap Bakker

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Jan-Jaap neemt zo snel mogelijk contact met u op.