Stelt u zich kilometers lange leidingen voor waar warm of koud water, biogas, stoom, CO2, of andere grond- of hulpstoffen doorheen stromen. Op deze infrastructuren worden zoveel mogelijk bronnen en gebruikers aangesloten, waardoor uitwisseling en zelfs handel mogelijk wordt: een open net. Denk aan woningen die voor verwarming en warm water gebruik maken van warmte die industriële bedrijven over hebben, fabrieken die gas van de buren gebruiken voor hun productieproces; ziekenhuizen en scholen die verwarmd en gekoeld worden door warmte- en koudebronnen in de bodem. Glastuinbouwbedrijven die CO2 (‘het groene groeigas’) uit de industrie gebruiken. De één heeft energie over die de ander weer kan gebruiken. Om zo’n lokale kringloop van energie voor iedereen op elk moment toegankelijk te maken, wordt het transport van energie gescheiden van de levering aan de gebruikers.

Marktplaats voor warmte

Alliander DGO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van de infrastructuur en een (energie)bedrijf zorgt voor de levering en service van duurzame energie aan de gebruikers. Denk daarbij aan warmte uit industrie of geothermie, CO2, biogas of stoom. Zo kunnen nieuwe energiebronnen (groot en klein) en nieuwe gebruikers eenvoudig op het netwerk aanhaken.
Er kan ook een handelsplaats voor energie ingericht worden. Deze ‘open netten’ stimuleren duurzaam ondernemerschap en bieden de gebruiker keuzevrijheid en betaalbare duurzame energie.

Meer weten? Neem contact op met Ingrid

Ingrid van Prooijen

Business Ontwikkelaar

"Open warmtenetten bieden kansen voor onze toekomstige warmtevoorziening. Er is onafhankelijk netbeheer, waardoor het warmtenet toegankelijk is voor elke partij onder transparante, gelijke voorwaarden en kosten. Dit zorgt voor een verlaagde toetredingsdrempel voor duurzame initiatieven. Bovendien resulteert dit in keuzevrijheid voor de klant."

Vul hieronder uw gegevens in en Ingrid neemt zo snel mogelijk contact met u op.