Wanneer er ambities zijn om lokale warmte te benutten, komt het aan op kansen zoeken en kansen vinden. Welke warmteaanbieders en -bronnen zijn er in het gebied? Wie zijn de energievragers en wat is de omvang van de vraag? Alliander DGO verzamelt al deze gegevens en visualiseert deze op een geografische kaart van het gebied. Gekleurde vlakken duiden de kansen aan. Dit biedt aanknopingspunten om met allerlei partijen in het gebied de kansen verder te verkennen.

Startpunt voor lokale uitwisseling van energie

Met de warmtekansenkaart op tafel ontstaan waardevolle gesprekken tussen overheden, (potentiële) aanbieders en (potentiële) gebruikers van duurzame energie. Aanbieders zijn bijvoorbeeld industriële of agrarische bedrijven, afvalverbranders en rioolwaterzuiveringsbedrijven. Denk bij gebruikers aan bedrijven, scholen, zorginstellingen, energiecollectieven en woningcorporaties. De warmtekansenkaart faciliteert in de gesprekken over vraag en aanbod, mogelijke verbindingen, synergie en levert vaak ideeën en onverwachte energiebronnen op. Vaak blijken er mogelijkheden om een open warmtenet te realiseren, waarbij meerdere aanbieders en afnemers uit de buurt op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

De warmtekansenkaart is het ideale startpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling. Alliander DGO heeft deze oplossing als onderdeel van haar bewezen werkwijze in vele projecten met succes ingezet. De visualisatie draagt bij aan de inzichtelijkheid van de mogelijkheden. Producenten en gebruikers leggen zelf verbindingen en zien de oplossing als een ideaal vertrekpunt in een soms complexe en nieuwe materie. Daarmee is het een eerste toetsing van de haalbaarheid van een warmteproject.

Meer weten? Neem contact op met Joanne

Joanne de Vink

Business Ontwikkelaar

"Lokale kansen worden in één oogopslag zichtbaar, waardoor kansen snel omgezet worden in mooie duurzame projecten. In de praktijk heb ik ervaren hoeveel impact de warmtekansenkaart kan maken door warmtevraag en –aanbod in een gebied inzichtelijk te maken. Het zet partijen direct aan het denken en levert daarmee waardevolle gesprekken op."

Vul hieronder uw gegevens in en Joanne neemt zo snel mogelijk contact met u op.