Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) is in 2013 opgericht, als dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, met als doel open netwerken te realiseren voor transport en distributie van duurzame en lokale energie. Wanneer de juiste infrastructuur aanwezig is en toegankelijk voor iedereen, zullen veel meer partijen duurzame energie gaan leveren, produceren of gebruiken. Alliander DGO verbindt letterlijk en figuurlijk partijen in hun ambities en belangen in de energietransitie. Dat leidt tot een proces van duurzame gebiedsontwikkeling waarin elke partij zijn/haar ambitie kwijt kan en belang kan dienen. Alliander DGO kan en wil daar een trekkende en aanjagende rol in vervullen, maar nooit alleen. Uiteindelijk zal Alliander DGO ook investeren in de verbindende en open energie-infrastructuren en deze beheren en exploiteren in het algemeen belang.

Volop kansen voor duurzame energievoorzieningen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling zíet en benut ze. Wij leggen verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van onder meer restwarmte, biomassa energie en geothermie.

Samen duurzaam lokale energie uitwisselen

Nederland heeft volop grote en kleine ‘energiefabrieken’ zoals industriële bedrijven waar warmte, koude, stoom of CO2 vrijkomt, waterzuiveringen die biogas opwekken of aardlagen die warmte bevatten. Alliander DGO zorgt dat deze energie kan stromen; langs huishoudens, bedrijven en instellingen. Wij ontwikkelen en beheren open netten voor transport en uitwisseling van energie. Dit doen wij in samenwerking met lokale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, waterzuiveringen, tuinders en de industrie. Samen streven we ernaar om de uitwisseling van lokale duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken.

Samen duurzaam lokale energie uitwisselen
Kansen zien en benutten

Kansen zien en benutten

Alliander DGO kenmerkt zich door in een gebied kansen op uitwisseling van duurzame energie te zien en lokale partijen met elkaar te verbinden. Door onze ervaring binnen een tal van projecten door heel Nederland zijn wij dé ervaren partij op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, ontwikkelen en realiseren van warmtenetten en andere duurzame energie-uitwisseling.

Voor iedereen

Dankzij open energie infrastructuren die Alliander DGO met stakeholders ontwikkelt, wordt duurzame energie voor steeds meer gebieden in Nederland toegankelijk. Op deze infrastructuren worden zoveel mogelijk warmtebronnen en -gebruikers aangesloten en wordt handel in warmte mogelijk. De infrastructuren kunnen ook als symbiose netwerken worden ingezet voor uitwisseling van grondstoffen, hulpstoffen en reststromen in een gebied.

Voor iedereen

Meer weten? Neem contact op met Laura

Laura Marchesini

Project Office Manager

"Het DGO team bestaat uit een ambitieuze groep collega’s die zich gezamenlijk inzetten om projecten te ontwikkelen en te realiseren. Door onze verschillende achtergronden, specialisaties en visies houden we elkaar scherp en vullen we elkaar aan met als doel om onze business tot een succes te maken. Kernwoorden daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid, collegialiteit en onderlinge feedback."

Vul hieronder uw gegevens in en Laura neemt zo snel mogelijk contact met u op.