De producten van Alliander DGO komen voort uit de wens van steeds meer overheden, bedrijven en consumenten om hun energievoorziening te verduurzamen. Zij willen onder andere warmte benutten van lokale bronnen. Dat kan met een open warmtemarkt. Om open warmtenetten op rendabele wijze te ontwikkelen, is het essentieel dat álle stakeholders vanaf het begin invloed hebben. Dit is een complexe en tijdrovende opgave: er zijn veel verschillende partijen betrokken en de effecten van de plannen op de individuele stakeholders zijn vaak onduidelijk. Daarom heeft Alliander DGO de krachten gebundeld met enkele specialistische product- en kennispartners.

Tygron

Tygron is een Nederlands softwarebedrijf, opgericht in 2005 als een spin-off van de Technische Universiteit Delft. De Tygron Engine is een “Cloud-Based” software platform dat gebruikers dynamische 3D modellen van steden biedt. Stakeholders zoals overheden, experts, beleidsmakers en inwoners kunnen op een intuïtieve manier in een realistische 3D omgeving plannen en experimenteren met scenario’s en strategieën voor gebiedsontwikkeling.

De Tygron Engine geeft een 3D wereld die gebaseerd is op een brede verzameling geografische informatie uit open databronnen. Daarnaast biedt de Application Programming Interface (API) de mogelijkheid om eigen data en rekenmodellen te koppelen aan de Tygron Engine.

Tygron heeft samen met Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling HEAT ontwikkeld.

Liandon

Liandon is het kenniscentrum van Alliander. Liandon ontwerpt, bouwt, beheert en onderhoudt complexe energienetten en grote (industriële) installaties en zijn actief in de hele keten van Energie Technologie: van de eerste ontwerpschets tot aanleg, oplevering, beheer en onderhoud. Liandon is betrokken bij veel projecten van Alliander DGO en is onder andere productpartner van de Warmtekansenkaart.

Meer weten? Neem contact op met Marc

Marc Setzpfand

Realisatiemanager

Vul hieronder uw gegevens in en Marc neemt zo snel mogelijk contact met u op.