Aanbieders en gebruikers van duurzame energie met elkaar verbinden, vereist een zorgvuldig proces en een intensieve samenwerking. Gebiedseigenaren, vaak gemeenten en projectontwikkelaars, spelen daarin een belangrijke rol. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling speelt in op hun vraag en ambitie en betrekt hen intensief bij de ontwikkeling van nieuwe netwerken.

Een nieuw netwerk voor duurzame energie begint met een serieuze ambitie. Met partijen die bereid zijn tijd en geld te investeren om samen een duurzaam exploitatiemodel te ontwikkelen. Dit zijn partijen die hun wortels hebben in het gebied, daarom stakeholders weten te vinden en anderen kunnen enthousiasmeren om in gesprek te gaan én te blijven.

Impuls

Overheden spelen daarin een belangrijke rol. Gemeenten zijn vaak (mede-)eigenaar en soms mede-investeerder. In deze rol kunnen gemeenten invloed uitoefenen op het beleid van de netbeheerder en investeringen stimuleren. Gemeenten zijn daarnaast vergunningverlener voor netwerken in de openbare grond. Ze zijn ook toezichthouder op de naleving van de onafhankelijkheid en openheid van de netbeheerder. Tenslotte kunnen gemeenten door bijvoorbeeld subsidies of participatie een impuls geven aan nieuwe netwerken voor duurzame energie.

Meer weten? Neem contact op met Theo

Theo Voskuilen

Senior Business Ontwikkelaar

"Gebiedsopgaven vragen om vroegtijdige samenwerking tussen alle partners. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling denkt graag mee over de energietransitievragen."

Vul hieronder uw gegevens in en Theo neemt zo snel mogelijk contact met u op.