Onze Partners

De uitwisseling van lokale duurzame energie wordt gerealiseerd door de samenwerking met en betrokkenheid van veel verschillende partijen. Denk hierbij aan producenten van warmte en biogas of industrieën die reststromen willen uitwisselen, maar ook gemeenten, woningcorporaties en buurtcoöperaties. Zonder partners kunnen deze projecten niet gerealiseerd worden. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling brengt partijen samen en trekt altijd zij aan zij op met partners die hun wortels hebben in het gebied. Samen gaan we op zoek naar kansen en willen we aanbieders en gebruikers van duurzame energie enthousiasmeren om samen in gesprek te gaan en met elkaar een duurzame toekomst te realiseren

Samen bereiken we meer!

Alliander DGO werkt op verschillende manieren met partners samen. Zowel strategische als technologische partners die met de inbreng van specifieke kennis en expertise, meehelpen aan de noodzakelijke productontwikkeling om open netten te exploiteren. Alliander DGO speelt hierin een voortrekkende en aanjagende rol door partners letterlijk en figuurlijk met elkaar te verbinden. Partners zoals lokale buurtwarmte collectieven, bedrijventerreinen, tuinders, industrieën, gemeenten en vastgoedeigenaren. Daarbij rekening houdend met ieders individuele ambities en belangen. Alleen hierdoor zijn gezamenlijke successen te realiseren.

Wij realiseren niet alleen duurzame energienetwerken met onze partners. Alliander DGO werkt ook intensief samen met bedrijven, instellingen en overheidsinstanties om het belang van duurzame energie en de voordelen van open netten onder de (publieke) aandacht te brengen om zodoende de overgang van fossiele naar duurzame energie te versnellen.

Meer weten? Neem contact op met Roelof

Roelof Potters

General Manager

"Het leuke van dit werk is dat zakenrelaties, samenwerkingspartijen worden. En samenwerkingspartijen worden partners. Vaak blijft het dan ook niet bij dat eerste project waar we samen mee begonnen zijn, maar zien we kansen om verder te ondernemen."

Vul hieronder uw gegevens in en Roelof neemt zo snel mogelijk contact met u op.