Alliander DGO Masterclass: ‘Transitie Expeditie’ voor gemeenten

Nederland werkt toe naar een toekomst zonder aardgas. De grote vraag is: Hoe gaat het ‘Van gas af’ traject eruitzien? Als gemeente wilt u samen met bewoners en bedrijven een wijk verduurzamen. U hebt hiervoor misschien al concrete doelstellingen voor. Of misschien moet u die nog maken. Maar welke beslissingen neemt u daarvoor? En met wie moet u hierover in gesprek?

Op maat gemaakt
In deze Masterclass begeleidt Alliander DGO gemeenten om die vragen te beantwoorden. De transitie naar een duurzame energievoorziening is voor iedere gemeente anders. Iedere regio heeft zijn eigen kansen en mogelijkheden. Alliander DGO biedt met de masterclass een op maat gemaakt programma dat is afgestemd op de wensen en vraagstukken binnen de gemeente.

Inhoud programma
Het uitfaseren van het gebruik van aardgas draagt niet alleen bij aan een duurzame toekomst. Het biedt ook kansen voor nieuwe vormen van samenwerking, werkgelegenheid en projectontwikkeling.

In deze context gaan o.a. projectontwikkelaars, duurzaamheidsambtenaren, civieltechneuten met Alliander DGO aan de slag om kansen voor een aardgasloze warmtevoorziening te identificeren en om te zetten in concrete acties.

In één dag krijgt u inzicht in:

  • waar uw gemeente staat ten aanzien van de energievoorziening;
  • de aanwezige alternatieven voor gas;
  • de beschikbare technologieën (warmte / all-electric / biogas);
  • en wat vervolgens de eerste stap is in de transitie naar een toekomst zonder aardgas. Dit alles wordt geïllustreerd door voorbeelden uit de praktijk.

Co-creatie
Binnen het programma gaan we we aan de slag met modelleren, stedelijk programmeren, ontwerpen, experimenteren en gebruiken we tooling van Alliander DGO. De mix van gebiedskennis en ervaring van alle deelnemers levert u concrete inzichten en resultaten op.

Wat levert het u op?
Na afloop heeft u afhankelijk van uw doel een visie of een plan van aanpak om uw gemeente of een wijk in uw gemeente te kunnen verduurzamen.

Meer weten? Lees HIER hoe de Masterclass in de Gemeente Lingewaard verliep en hoe zij met de Masterclass belangrijke stappen zetten richting een aardgasloze warmtevoorziening.

Meer weten? Neem contact op met Fleur

Fleur Elfrink

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Fleur neemt zo snel mogelijk contact met u op.