HEAT

Stelt u zich eens voor dat de ontwikkeling van een open warmtenet eenvoudig is en het proces vlot verloopt. Samen met lokale spelers realiseert u een energienetwerk dat gevoed wordt door bijvoorbeeld industriële restwarmte, warmte uit duurzame bronnen of warmte uit biogas. Een open netwerk, waarin grote en kleinere producenten, leveranciers en afnemers laagdrempelig kunnen deelnemen. Hiervoor is HEAT ontwikkeld. U stapt, samen met andere stakeholders, in een levensechte virtuele omgeving van uw stad of wijk en ontdekt hoe u, op basis van echte economische en technische data, een warmtenet kunt ontwerpen en ontwikkelen. Snel, effectief en realistisch.

Versnelde besluitvorming
Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een bewezen methodiek en werkwijze om snel tot concrete resultaten te komen. Inzicht in elkaars ambities, financiële en duurzaamheidsdoelstellingen is vaak verre van transparant. Onze ervaring leert dan ook dat het proces door stakeholders vaak als complex en tijdrovend wordt ervaren. Dit was voor ons de reden om HEAT te ontwikkelen. HEAT wordt ingezet om met betrokken partijen versneld tot een gezamenlijke gebiedsvisie te komen, rekening houdend met ieders individuele belangen en een rendabele business case.

Transparant en interactief
Warmteproducenten, afnemers, overheden, leveranciers en andere stakeholders begeven zich in een herkenbare virtuele wereld en kunnen hier alle gewenste scenario’s ervaren op basis van echte data. Dit zorgt voor transparantie, vertrouwen, draagvlak en effectieve interactie tussen alle stakeholders, waardoor het hele proces soepeler, sneller en professioneel verloopt. HEAT vergroot zo de kans op daadwerkelijke realisatie van een warmtenet. HEAT geeft stakeholders direct feedback op een aantal relevante belangen zoals CO2-reductie, kosten en leveringszekerheid. De interactieve simulaties laten duidelijk zien welke consequenties ieders acties hebben op het ontwerp, de individuele én de gezamenlijke business case. Zo kunnen stakeholders kosteloos elk gewenst scenario uitproberen. HEAT zorgt voor transparantie, draagvlak en procesversnelling.

HEAT in ontwikkeling
Sinds de succesvolle introductie van HEAT in 2013 in Project Zaanstad heeft HEAT een enorme ontwikkeling doorgemaakt op zowel visueel als technologisch vlak. Samen met partners Tygron en Liandon wordt er nog steeds dagelijks gewerkt aan verdere innovatie van HEAT. Binnen de werkwijze van Alliander DGO is het inmiddels een volwaardige en niet meer weg te denken oplossing geworden.

HEAT geeft direct feedback op zowel uw eigen acties als die van uw partners. Daarmee krijgen alle stakeholders direct inzicht in elkaars ambities, belangen, financiën en de duurzaamheid van het ontwerp.

Elk mogelijk scenario en ontwerp kan met HEAT zonder probleem worden uitgeprobeerd. Daarmee wordt het besluitvormingsproces versneld en kunnen projecten eerder gerealiseerd worden.

Realistische simulaties op basis van echte data en slimme rekenmodellen. 3D simulaties van de stad of wijk waar u en uw partners willen verduurzamen.

HEAT: ontwerp & ontwikkel samen een open warmtenet
HEAT: ontwerp & ontwikkel samen een open warmtenet

Meer weten? Neem contact op met Shira

Shira Hollanders

Product Manager HEAT

“Minder vergaderen en méér resultaat, dat is wat ik met HEAT wil bereiken! Door het geven van inzicht en transparantie biedt HEAT de oplossing voor langdurige besluitvormingsprocessen en versnelt daarmee de realisatie van duurzame energieprojecten.”

Vul hieronder uw gegevens in en Shira neemt zo snel mogelijk contact met u op.