Wist u dat er een innovatieve oplossing is voor een duurzame energievoorziening in de vorm van biogas? Dat dit geschikt is voor bestaande bouw, de transformatiemarkt én nieuwbouw? BioNet is een financieel aantrekkelijke investering om de EPC/BENG van panden drastisch te verlagen.

Het gebruik van duurzame energie in woningen, bedrijven en instellingen is inmiddels bijna vanzelfsprekend. We gaan ‘af’ van het aardgas en energieneutrale panden worden de norm. Lokale energieopwekking is fors in opkomst, bijvoorbeeld met pv-panelen, zonneboilers, warmtepompen en warmtenetten. De technologische ontwikkelingen op dit vlak gaan snel en er ontstaan slimme exploitatiemodellen. Zoals BioNet.

Bronnen uit de omgeving
BioNet, dat door netbeheerder Alliander is ontwikkeld, gaat uit van directe invoeding van biogas op het aardgasnet en verbranding ervan in aangepaste HR CV-ketels. Het biogas is een bijproduct van één of meerdere bronnen uit de omgeving, zoals agrarische bedrijven, productiebedrijven, rioolwaterzuiveringsinstallaties of afvalverwerkers. Via een minimale aanpassing aan het bestaande gasnet wordt het biogas lokaal gedistribueerd.

Aantrekkelijke investering
BioNet is een financieel aantrekkelijke investering om de EPC van panden drastisch te verlagen. In bestaande panden zijn kleine aanpassingen nodig om het gas te kunnen gebruiken voor verwarming en eventueel koken. Omdat het bestaande gasnet wordt benut, zijn er geen grote infrastructurele werken nodig. En al zou de capaciteit van de biogasbronnen in de omgeving beperkt zijn, er is altijd genoeg energie voor alle gebruikers dankzij de back-up van aardgas.

Kansrijke exploitatiemodellen
Het BioNet-concept is nieuw en niet gereguleerd in de Gaswet. Er zijn kansrijke exploitatiemodellen. Daadwerkelijke ontwikkeling van BioNet kan alleen slagen als duidelijk wordt welke partijen welke rollen willen spelen. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) brengt alle geïnteresseerden graag bij elkaar om tot een exploitatiemodel te komen waar iedereen profijt van heeft: ontwikkelaars, leveranciers van biogas, afnemers, overheden, energiebedrijven en netbeheerders. Alliander DGO wil ook mee-investeren in de ontwikkeling van BioNet.

Slimme oplossing voor lokale energievoorziening

Download hier

de BioNet brochure

Meer weten? Neem contact op met Fleur

Fleur Elfrink

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Fleur neemt zo snel mogelijk contact met u op.