Er zijn volop kansen voor duurzame energievoorzieningen. Alliander DGO ziet en benut deze kansen. Wij leggen letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie. We formuleren gezamenlijke gebiedsvisies, ontwikkelen duurzame business cases en realiseren slimme, betaalbare en betrouwbare oplossingen. Samen met u.

Een lokale kringloop van duurzame energie begint met serieuze ambities. Samen met lokale stakeholders inventariseren we eerst alle kansen in het gebied. Welke energiebronnen zijn er, wie zijn de energievragers  en hoeveel energie hebben zij nodig? Zo komen we altijd tot de meest duurzame oplossing voor uw gebied.

Alliander DGO gelooft in lokale oplossingen door energievraag en -aanbod in een gebied in kaart te brengen, lokale partners met elkaar te verbinden en slimme infrastructuren te ontwikkelen. Om zo’n lokale kringloop van energie voor meerdere aanbieders en afnemers toegankelijk te maken, zijn de netten van Alliander DGO altijd open energie-infrastructuren.

Open netten zijn lange leidingen waar warm of koud water, biogas, stoom, CO2, of andere grond- of hulpstoffen doorheen stromen. Op deze infrastructuren worden zoveel mogelijk bronnen en gebruikers aangesloten, waardoor uitwisseling en zelfs handel mogelijk wordt. Alliander DGO investeert mee, realiseert, exploiteert en beheert open energienetten.

Aanbieders

Aanbieders

De infrastructuren van Alliander DGO verbinden aanbieders met eindgebruikers. Aanbieders zijn onder andere industrie, tuinders en afvalverbranders, rioolwaterzuiveringen en geothermiebronnen.

Lees meer

Gebruikers

De infrastructuren van Alliander DGO verbinden aanbieders met eindgebruikers. Eindgebruikers zijn onder andere kantoren, scholen, ziekenhuizen, industrie, de huurders van woningcorpraties, tuinders en energiecollectieven.

Lees meer
Gebruikers
Overheden en gebiedseigenaren

Overheden en gebiedseigenaren

De infrastructuren van Alliander DGO verbinden aanbieders met eindgebruikers. Met gebiedseigenaren, vaak zijn dat overheden, werken wij nauw samen om te komen tot de meest optimale tracé’s en soepele vergunningverlening.

Lees meer

Bekijk onze cases

Onze cases in kaart gebracht

Een selectie van onze cases

Bekijk alle cases

Team

Duurzame energieprojecten realiseren doen we niet alleen. Ons team van experts staat voor u klaar.