2 oktober 2018

27 gemeenten krijgen subsidie vanuit programma aardgasvrije wijken

Mooi nieuws voor Hengelo en Nijmegen, beide partner van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (Alliander DGO). Samen met 25 andere gemeenten ontvangen zij binnenkort een miljoenensubsidie vanuit het programma ‘Proeftuin aardgasvrije wijken’. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) op 1 oktober bekend gemaakt. Met behulp van de subsidie kunnen gemeenten actief kennis en ervaring gaan opdoen om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken.

Samen met burgers en bedrijven werkt Alliander DGO aan dorpen en steden zonder gas en kijken we naar de beste oplossing op de juiste plek. Dat doen we altijd in nauwe samenwerking met gemeenten, zoals in Nijmegen en Hengelo. Beide gemeenten zijn door BZK geselecteerd voor het programma.

Aardgasvrij ‘Nijverheid’ en ‘Dukenburg’

In Hengelo gaat men als eerste aan de slag met de wijk Nijverheid. De wijk die ooit als eerste wijk in de stad op het aardgasnet werd aangesloten. De gemeente Hengelo ziet de toekenning als een mooie eerste stap en belangrijke impuls om uiteindelijk in 2050 volledig aardgasloos te zijn. Samen met de gemeente Hengelo is Alliander DGO aandeelhouder in het bedrijf Warmtenetwerk Hengelo dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en onderhoud van het warmtenet in Hengelo. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Hengelo om een energieneutrale stad te zijn .

“Een mooi voorbeeld hoe in relatief korte tijd  een heel concreet plan is uitgewerkt met de direct betrokken partijen (gemeente Hengelo, woningbouw coöperatie Welbions, Warmtebedrijf Hengelo en Warmtenetwerk Hengelo).” (Jan Breedveld, Realisatiemanager)

De gemeente Nijmegen heeft ook subsidie ontvangen om de wijk Dukenburg aardgasvrij te maken. Alliander DGO is samen met woningcorporaties Portaal, WoonGenoot, Talis, De Gemeenschap, Winkelcentrum Dukenburg, Alliander N.V. en uiteraard de gemeente zelf nauw betrokken bij dit project. De gemeente Nijmegen en Alliander DGO werken al in diverse projecten in de stad samen Alliander DGO is sinds enkele jaren actief als onafhankelijk warmtenetbeheerder. Inmiddels zijn ca. 6.000 woningen in Waalfront en de Waalsprong aangesloten op het warmtenet, dat gevoed wordt door restwarmte van de afvalenergiecentrale (ARN). Daarnaast was Alliander DGO betrokken bij de totstandkoming van de Nijmeegse ‘Warmtevisie’ en is zij samen met de gemeente betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van ultradiepe geothermie en de haalbaarheid van een warmtenet op bedrijventerrein Winkelsteeg.

“De toekenning van deze subsidie geeft een enorme boost aan de ontwikkeling van een aardgasvrij Dukenburg. Het blijft nu niet langer bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een duurzame warmtevoorziening; wij gaan het ook gewoon doen!” (Leonie Schaart, Business Ontwikkelaar Alliander DGO)

Programma aardgasvrije wijken

BZK heeft 75 aanvragen binnengekregen voor het aardgasvrij maken van een wijk. Door de hoge hoeveelheid aanvragen heeft BZK uiteindelijk 120 miljoen euro ter beschikking gesteld en dat is 30 miljoen meer dan vooraf aangekondigd. Voor de gemeenten die deze ronde helaas niet tot de gelukkigen behoorden, is er in 2019 nog een kans. Dan volgt er een nieuwe uitvraag en een subsidieronde.

Door de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarnaast helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. Met deze subsidie wil BZK de energietransitie versnellen en de afhankelijkheid van aardgas verminderen.

Meer weten? Neem contact op met Leonie

Leonie Schaart

Business Ontwikkelaar

"De toekenning van deze subsidie geeft een enorme boost aan de ontwikkeling van een aardgasvrij Dukenburg. Het blijft nu niet langer bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een duurzame warmtevoorziening; wij gaan het ook gewoon doen!"

Vul hieronder uw gegevens in en Leonie neemt zo snel mogelijk contact met u op.