19 maart 2018

Op 15 maart ondertekenden gemeente Katwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, woningbouwcoöperatie Dunavie en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) de samenwerkingsovereenkomst warmtebenutting Smartpolder Katwijk. Gezamenlijk onderzoeken zij of warmtewinning uit oppervlaktewater naast een duurzaam, ook betaalbaar, alternatief is voor de verwarming van woningen en openbare ruimten in de Hoornes.

Het oppervlaktewater dat in beheer van Rijnland is, warmt in de zomer op en koelt in de winter af. Dat is duurzame warmte en koude die aan het oppervlaktewater onttrokken kan worden met warmte/koude pompen. Deze warmte en koude zijn bij uitstek geschikt om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen. Momenteel gebeurt het verwarmen en koelen van ruimten vrijwel uitsluitend met aardgas. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving is naar voren gekomen dat thermische energie uit oppervlaktewater een duurzaam en substantieel alternatief kan zijn. Deze thermische energie kan gewonnen worden uit stromend oppervlaktewater bij gemaal Katwijk.

Gedeelde energie ambities
Wethouder Jacco Knape “De gemeente wil in 2050 een 100% energie neutrale gemeente zijn. Een van de belangrijkste doelstellingen is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul. De verduurzaming van de warmtevoorziening speelt daarbij een belangrijke rol. Dat betekent dat alle gebouwen in 2050 van verwarming door aardgas naar een duurzame vorm van verwarming moeten zijn overgegaan. We willen starten met de Hoornes en kijken hoe we dit verder in de gemeente kunnen toepassen”. Ook het hoogheemraadschap van Rijnland wil zijn taakopdracht – droge voeten en schoon water – op steeds duurzamer wijze realiseren.
Hoogheemraad Sjaak Langeslag “Thermische energie levert een grote bijdrage aan Rijnlands energie-efficiencyplan én de samenwerking vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is mooi om met zoveel verschillende partners samen te kunnen werken aan hetzelfde doel, namelijk een energie neutrale leefomgeving”.

Woningcorporatie Dunavie wil op haar beurt een flinke bijdrage leveren aan deze landelijke en regionale doelstellingen door voor haar woningen in de gemeente Katwijk een energielabel van gemiddeld B te halen en te streven naar energie neutrale nieuwbouw. Alfred Busser, directeur Dunavie “Door het investeren in duurzaamheidsmaatregelen kunnen wij voor onze huurders het wonen beter betaalbaar maken en houden. Het project Smartpolder kan hier een mooie bijdrage aan leveren”.

Matthijs Visser, Senior Business Ontwikkelaar, vult daarbij aan “voor het project Smartpolder werken we graag samen met de Gemeente, Hoogheemraadschap Rijnland en Dunavie een aardgasloos concept voor de wijk Hoornes uit. Het uitwerken van dit energieconcept zal waardevolle inzichten bieden aan alle betrokken partijen. Vanuit Alliander DGO leveren we graag een bijdrage aan de ambities van Gemeente Katwijk om in 2050 een energie neutraal te zijn.”

Meer weten? Neem contact op met Brenda

Brenda Schoumans

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Brenda neemt zo snel mogelijk contact met u op.