20 juni 2017

*Persbericht*

Den Haag – Vandaag ondertekenden Economische Zaken samen met 7 consortia, waaronder het consortium uit Renkum, een Green Deal om de ontwikkeling van Ultradiepe Geothermiebronnen in Nederland te stimuleren. Bij Geothermie wordt gebruik gemaakt van aardwarmte om de energievoorziening van industrie, bedrijven en huishoudens te verduurzamen. Het Ministerie van Economische Zaken ziet veel potentie in Ultradiepe Geothermie om onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het stimuleren van Ultradiepe Geothermie in Nederland is onderdeel van de Energieagenda, waarin de route wordt geschetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te kunnen realiseren in Nederland, moet onder andere de warmtevoorziening  worden verduurzaamd. Op dit moment zijn er al succesvolle projecten  met Geothermie op minder dan 4.000 meter diepte. Hierdoor kan de warmtevoorziening op basis van fossiele brandstoffen worden vervangen door een duurzaam alternatief. De warmte van deze diepte is echter niet toereikend voor toepassing in procesindustrie, zoals ook het geval voor Parenco die 180 graden warmte nodig heeft. Om verduurzaming van de hoge temperatuur warmtevoorziening te realiseren kan Ultradiepe Geothermie (UDG), waarbij warmte gewonnen wordt op meer dan 4.000 meter diepte, een oplossing bieden.

Ultradiepe Geothermie in Renkum
De kennis over de ondergrond op meer dan 4.000 meter diepte is echter nog onbekend waardoor UDG-projecten complex zijn om te ontwikkelen en steun vanuit Economische Zaken nodig is. Parenco, QNQ, Vito en Alliander DGO vormen sinds 2016 een consortium waarmee ze gezamenlijk een onderzoek zijn gestart om de mogelijkheden voor Ultradiepe Geothermie voor Parenco in Renkum, en de omliggende bebouwde omgeving, in kaart te brengen. Samen hebben deze partijen, als consortium, de Green Deal voor Ultradiepe Geothermie ondertekend. Het ondertekenen van de Green Deal ondersteunt het consortium bij het delen van kennis met de partijen in andere regio’s in Nederland die ook onderzoek doen naar UDG. Alle deelnemende partijen streven naar het behalen van synergie voordelen. 

Verduurzaming productieproces
Het consortium beoogt met een Ultradiepe Geothermiebron zowel het productieproces van Parenco te verduurzamen, als de regio met behulp van een regionaal duurzaam warmtenet. Dit warmtenet zal gevoed worden met de aardwarmte, waarmee een forse verduurzaming in de regio van de energievraag zal plaatsvinden. Meerdere partijen, waaronder gemeenten Wageningen, Ede en Renkum, zijn betrokken bij het initiatief van een duurzaam regionaal warmtenet.

Partijen onderdeel van het consortium
Het consortium bestaat uit de partners Parenco, Vito, QNQ en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling.

Meer weten? Neem contact op met Brenda

Brenda Schoumans

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Brenda neemt zo snel mogelijk contact met u op.