29 juni 2017

De projecten van Alliander DGO en partners zorgen voor flink minder CO­2 in de lucht. Met warmte-, koude- en biogasleidingen werd vorig jaar de uitstoot van 8.071 ton CO2 voorkomen. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse aardgasverbruik van 3.360 huishoudens. In de CO2-reductierapportage doet Alliander DGO uitgebreid verslag.

Hier doen wij het uiteindelijk voor: met z’n allen minder CO2 uitstoten om het klimaat zo min mogelijk te beïnvloeden. Genoeg schone energie voor iedereen, vandaag en morgen. Daarom maken wij duurzame energiebronnen en restwarmte toegankelijk voor woningen, bedrijven en instellingen. Dat doen wij samen met overheden, woningcorporaties en bedrijven. Drie projecten zijn al in exploitatie en dit jaar gaat Alliander DGO twee nieuwe projecten exploiteren: warmtenet Hengelo en een geothermieproject in Greenport Venlo. Daarmee blijven we werken aan het verder terugdringen van de CO2-uitstoot.

Nijmegen, Eerbeek, Amsterdam
In Nijmegen zijn 4.800 woningen aangesloten op een warmtenet. Omdat deze woningen geen gasgestookte cv-ketel hebben, is vorig jaar met dit project 6.869 ton CO2-uitstoot voorkomen. De restwarmte is afkomstig van afvalenergiecentrale ARN en wordt door Nuon aan Nijmeegse huishoudens geleverd. Het tweede project is in Eerbeek. Tussen waterzuiveringsbedrijf IWE en papierfabriek DS Smith is een biogasleiding aangelegd. De papierfabriek gebruikt het gas, dat vrijkomt bij de zuivering van industrieel afvalwater, in de warmtekrachtcentrale. Dit bespaart flink op aardgas en scheelde 916 ton CO2 in 2016. Een derde project betreft de warmte- en koudeuitwisseling tussen Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus. Bron is het warmte-overschot in de warmte-koudeopslag van de Hermitage. De Hortus benut de warmte voor de kassen, gebruikt zo minder aardgas en levert gekoeld water terug aan de Hermitage voor de koeling van de expositieruimten. De Hermitage verbruikt op die manier minder elektriciteit. Bij elkaar goed voor jaarlijks 286 ton minder CO2-uitstoot.

Meer weten? Bekijk onze CO2-rapportage 2016.

Meer weten? Neem contact op met Marc

Marc Setzpfand

Realisatiemanager

Vul hieronder uw gegevens in en Marc neemt zo snel mogelijk contact met u op.