9 mei 2018

Vijf eenvoudige stappen om renovatie- en nieuwbouwprojecten effectief aardgasloos te verduurzamen

Wat waren we er ooit blij mee: Aardgas! In sneltreinvaart werden in de jaren zestig de gasnetten door heel Nederland uitgerold. Inmiddels heeft de realiteit ons ingehaald. Het klimaatakkoord van Parijs, aardbevingen in Groningen en niet afhankelijk willen worden van gas-import uit het buitenland zijn redenen genoeg om te gaan stoppen met aardgas. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat we in 2050 een volledig duurzame energievoorziening moeten hebben en dat betekent dus ook geen aardgas meer!

Warmtenetten, duurzame gassen, all-electric oplossingen of combinaties ervan. Duurzame alternatieven zijn al beschikbaar of worden ‘as we speak’ ontwikkeld. “Toch zien we nog vaak dat het aanvragen van een reguliere aardgasaansluiting de voorkeur heeft bij ontwikkelaars en beheerders van vastgoed, en dat is zonde”, zegt Brenda Schoumans (Business Ontwikkelaar, Alliander DGO). “Dit heeft met name te maken met het gemak van het aanvragen van een gasaansluiting, maar ook de kosten spelen een grote rol.” Op Building Holland, het innovatie event voor bouwend Nederland in Amsterdam RAI, sprak zij namens Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) over de ‘Aardgasloze aansluiting’. Thema van het evenement was ‘Rebuilding the future’, een mooi moment om nieuwe oplossingen voor aardgasloos bouwen onder de aandacht te brengen.

Nieuwbouw in veel gevallen nog steeds op aardgas
Op dit moment zien we dat 64% van alle nieuwbouwprojecten op aardgas wordt aangesloten; ook in grote renovatieprojecten wordt nog vaak voor vernieuwing van ketels op aardgas gekozen. Enerzijds omdat aardgas nog steeds goedkoper en gemakkelijker verkrijgbaar is dan de duurzamere alternatieven. Maar zeker ook omdat alternatieven, zoals warmte, op dit moment nog niet bij wet gereguleerd zijn. Daar waar een aardgas-aansluiting met één druk op de knop geregeld kan worden (www.mijnaansluiting.nl), komt er bij de aanvraag van een aardgasloze aansluiting heel wat meer kijken. Want welke optie is het meest geschikt voor een woning of wijk? All-electric, aansluiting op een lage temperatuur-net, een WKO-bron, een verticale bodemlus (bodemwarmtewisselaars), collectief of individueel de opties zijn er genoeg, maar welke is de beste? “Lastig en onnodig moeilijk voor ontwikkelaars en vastgoedondernemers,” vindt Schoumans.

Alternatieven voor aardgas, eenvoudig en snel
Ontwikkelaars hebben het razend druk op dit moment. Door de aantrekkende economie blijven de bouwaanvragen alleen maar groeien. Ondanks dat veel projectontwikkelaars wel voor een duurzaam energiesysteem willen kiezen, zorgt de grote hoeveelheid aan keuzes dat er nog vaak voor een gasaansluiting wordt gekozen in combinatie met zonnepanelen en goede isolatie. “Als Alliander DGO zagen we deze belemmering om voor écht duurzame energie-opties te kiezen. Daarom besloten we om te kijken of we de aanvraag van een aardgasloze aansluiting net zo ‘lean en mean’ konden maken als een aardgas-aansluiting. Daaruit is een vijf-stappen principe ontstaan,” legt Schoumans uit.

Een werkwijze waarbij Alliander DGO niet alleen het proces naar een aardgasloze aansluiting begeleidt, maar ook mee-investeert en de oplossing (samen met partners) realiseert en beheert. “We gaan het dus niet onderzoeken; maar we gaan het doen! Hierdoor maken we het eenvoudiger en vooral overzichtelijker voor ontwikkelaars van grote projecten om te kiezen voor een passend duurzaam aanbod.”

Aardgasloos bouwen in vijf stappen

1. We brengen de warmtevraag en de randvoorwaarden van het project in kaart;

2. Alliander DGO bekijkt welke infrastructuur nodig is om deze warmtevraag op een duurzame manier in te vullen;

3. Stap 1 en stap 2 vormen de basis voor een uitvraag aan marktpartijen voor een aanbod voor productie- en levering van warmte. Denk aan warmte-koude opslag, hoge of lage temperatuurbronnen. Alliander DGO heeft een breed netwerk aan partners die met ons samen werken en die een interessant aanbod kunnen doen. Daarnaast blijven we innoveren door onze infrastructuur beschikbaar te stellen voor partijen die slimme en vernieuwende aardgasloze concepten ontwikkelen;

4. Alliander DGO begeleidt en ondersteunt het proces waarbij marktpartijen een aanbod doen; Alliander DGO legt het aanbod voor aan de klant;

5. De klant kiest zelf het beste aanbod voor een aardgasloze aansluiting. Alliander DGO en de betreffende marktpartij gaan vervolgens samen aan de slag om het energiesysteem te ontwikkelen, realiseren en beheren.

Met deze vijf overzichtelijke stappen krijgt een vastgoedontwikkelaar de keuze uit verschillende aardgasloze energieconcepten en wordt er ook voor gezorgd dat het gekozen concept wordt uitgevoerd. Hiermee realiseren we een aardgasloze aansluiting en vastgoed dat klaar is voor de toekomst.

Meer weten over aardgasloos bouwen?
Op Building Holland deden we de oproep aan vastgoedontwikkelaars om met Alliander DGO in gesprek te gaan over nieuwbouw en/of renovatieprojecten zodat we werken aan vastgoed dat klaar is voor de toekomst. Dus, bent u een vastgoedontwikkelaar die bezig is met een nieuwbouw of renovatieopgave. Neem dan hieronder contact op met Alliander DGO / Brenda Schoumans.

Meer weten? Neem contact op met Brenda

Brenda Schoumans

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Brenda neemt zo snel mogelijk contact met u op.