19 juli 2018

Onlangs interviewde ‘Duurzaam bedrijfsleven’ Matthijs Visser, Business ontwikkelaar bij Alliander DGO, over van gas los, de warmtetransitie, het belang van warmtenetten in de energietransitie en de redenen waarom de ontwikkeling ervan vaak nog complex is. Het artikel dat daaruit volgde verscheen onlangs in de zomerspecial van ‘Duurzaam bedrijfsleven’.

Aan de slag met warmtenetten, maar hoe?

door Hidde Middelweerd (Duurzaam bedrijfsleven)

Nederland moet ‘van gas los’. Nu de aardgaskraan in Groningen definitief dichtgedraaid wordt, is de warmtetransitie urgenter dan ooit. Warmtenetten lijken een belangrijk (en duurzaam) middel om die transitie te maken. “Tegelijkertijd komen projecten op dit gebied moeilijk van de grond. Er is geen gebrek aan geld, maar een gebrek aan goede businesscases.”

Aan het woord is Matthijs Visser, senior business developer bij Alliander Duurzame Gebiedsont­wikkeling (Alliander DGO). Alliander DGO ont­wikkelt open energienetten en begeleidt verschillende stakeholders bij het van de grond krijgen van dergelijke projecten. Volgens Visser gebeurt er veel in Nederland op het gebied van warmtenetten: “Warmtenetten zijn een heel belangrijk onderwerp in Nederland, gedreven door het Klimaatakkoord van Parijs en de gasproblematiek in Groningen.”

Tegelijkertijd komen warmtenetten niet altijd even gemakkelijk van de grond, erkent hij ook. Zo wachten tuinders in Limburg al jaren op een warmtenet om restwarmte uit geothermiebronnen te kunnen leveren aan een industriepark in de regio. Het is slechts één voorbeeld van een vaker voorkomend fenomeen…

Meer weten over de visie van Alliander DGO op de warmtetransitie in Nederland?

Luister dan ook naar het radio-interview van Duurzaam bedrijfsleven met Roelof Potters, General manager bij Alliander DGO, waar hij uitgebreid sprak over de van gas los opgave waar Nederland voor staat, de warmtetransitie en duurzame alternatieven voor aardgas.

Of luister hieronder naar losse fragmenten uit het interview.

Meer weten? Neem contact op met Matthijs

Matthijs Visser

Senior Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Matthijs neemt zo snel mogelijk contact met u op.