8 december 2016

Wat

In mei 2016 is een schetsontwerp (‘Grand Design’) gemaakt voor duurzame energie productie en infrastructuur in Lelystad. Dertien lokale en energie-gerelateerde partijen hebben middels het ondertekenen van een intentieverklaring afgesproken om onderdelen van het Grand Design te ontwikkelen op het moment dat kansen zich voordoen.

Hoe

Het Grand Design is door de partijen samen gemaakt. Het is onderverdeeld in deelprojecten op drie gebieden: verduurzaming bestaande bouw, biogas en duurzame brandstof BioLNG. Voor de verduurzaming van bestaande bouw wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een open warmtenet dat beschikbaar is voor meerdere lokale warmtebronnen en afnemers. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om biogas rechtstreeks in te zetten voor het verwarmen van huizen. Reeds aanwezige en nieuwe bronnen voor biogas worden daarvoor onderzocht. Ten slotte worden de kansen om biogas als grondstof te gebruiken voor de productie van de duurzame brandstof BioLNG nader verkend. In de intentieverklaring is afgesproken het Grand Design in verschillende projecten te realiseren.

Gerelateerd nieuws

Waarom

Lelystad heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn en wil daarom alle energie die de stad nodig heeft in de toekomst duurzaam opwekken. Lokale energiebronnen zijn er in principe genoeg. De kunst is om alle vraag en aanbod slim aan elkaar te knopen.

Wie

De volgende bedrijven en organisaties hebben de overeenkomst getekend: Akiet, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Centrada, DMT-ET, ENGIE, Ennatuurlijk, HVC, Marfo Food, McCain, gemeente Lelystad, Orgaworld, Stichting Wageningen Research en Waterschap Zuiderzeeland. Aan ieder deelproject neemt een aantal van deze partijen deel. Wanneer zij het project haalbaar achten, wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de afspraken voor de volgende fase vast te leggen.

Meer weten? Neem contact op met Ingrid

Ingrid van Prooijen

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Ingrid neemt zo snel mogelijk contact met u op.