10 oktober 2017

Wat

Parenco, een papierproducent in Renkum, heeft voor haar productieproces hoge temperatuurwarmte nodig en wil deze warmte zo duurzaam mogelijk verkrijgen. Om deze warmte te verkrijgen, onderzoeken een consortium van partijen (waaronder Parenco en Alliander DGO) de mogelijkheden voor een ultradiepe geothermiebron om Parenco van deze hoge temperatuurwarmte te voorzien. De ontwikkeling van deze bron heeft niet alleen grote potentie voor verduurzaming van Parenco, maar ook voor de omliggende gemeenten en bedrijven. De gemeenten Renkum, Wageningen en Ede zijn daarom betrokken om de mogelijkheden van een duurzaam regionaal warmtenet te onderzoeken dat de huidige fossiele warmtevoorziening zal gaan vervangen. Het Ministerie van Economische Zaken en Energie Beheer Nederland zien veel potentie in Ultradiepe Geothermie om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel te verminderen en stimuleert de ontwikkeling ervan. Daartoe ondertekenden 7 consortia, waaronder een uit Renkum, samen met het Ministerie van EZ de Green Deal Ultradiepe Geothermie.

Waarom

Een duurzame warmtevoorziening levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de diverse gemeenten in het gebied. Zij willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Voor Parenco levert de toepassing van aardwarmte een directe verduurzaming van hun productieproces op.

Hoe

Het consortium onderzoekt de mogelijkheden om in Renkum op 4000 meter diepte warmte te winnen die ingezet kan worden voor zowel het productieproces van parenco als voor een regionaal open warmtenet. Meerdere leveranciers van warmte moeten daarop toegang krijgen. Ook meerdere afnemers waaronder (studenten)woningen, gemeentelijk vastgoed en het zwembad moeten van de warmte mee gaan profiteren. Het onderzoek zal beginnen met een uitgebreid bodemonderzoek om de geschiktheid voor warmtewinning zeker te stellen. Het traject bevindt zich nu nog in deze onderzoeksfase om vast te stellen of een ultradiepe geothermiebron uitkomst kan bieden voor deze regio.

Wie

Parenco, QNQ, Vito en Alliander DGO vormen sinds 2016 een consortium waarmee ze gezamenlijk een onderzoek zijn gestart om de mogelijkheden voor Ultradiepe Geothermie voor Parenco in Renkum, en de omliggende bebouwde omgeving, in kaart te brengen. Samen hebben deze partijen, als consortium, de Green Deal voor Ultradiepe Geothermie ondertekend.

Meer informatie over dit project vindt u op de website: ‘Aardwarmte in de vallei’

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op met Brenda

Brenda Schoumans

Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Brenda neemt zo snel mogelijk contact met u op.