21 juli 2014

Wat

In Zaanstad wordt gebouwd aan een open en slim energienet dat restwarmte van verschillende bronnen benut. Inwoners, bedrijven en instellingen profiteren van deze lokale, duurzame en betaalbare energievoorziening. Bijzonder aan het toekomstige net is ook de open structuur. Zo kunnen alle bedrijven met restwarmte, leveranciers en afnemers gebruikmaken van het net en gelden voor iedereen dezelfde regels. Hoe meer activiteit op het net, hoe meer CO2 gereduceerd zal worden.

Hoe

Het warmtenet wordt gevoed door duurzame warmte van o.a. het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en een lokale kleinschalige biomassa centrale. De warmte wordt afgenomen door drie woningcorporaties, twee vereniging van eigenaren en utiliteitsgebouwen, gezamenlijk goed voor een Co2 reductie van ruim 70%.

Gerelateerd nieuws

Waarom

De gemeente Zaanstad wil haar energievoorziening lokaal, duurzaam en betaalbaar maken om klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. De ontwikkeling van een innovatief energienet sluit perfect aan bij deze ambitie.

Wie

Woningcorporaties, Vereniging van eigenaren, Engie als beoogd warmteleverancier, Bio Forte als producent van lokale biomassa, gemeente Zaanstad en Alliander DGO als netbeheerder.

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op met Joanne

Joanne de Vink

Business Ontwikkelaar

"Zaanstad is een enorm ambitieuze gemeente, waar veel mogelijk is als het gaat om lokale uitwisseling van restwarmte en elektriciteit. Alliander DGO ontwikkelt samen met afnemers, leverancier, producenten en gemeente een open warmtenet. Dit lokale warmtenet kan in de toekomst één van de belangrijke onderdelen in een open regionaal warmtenet in de Metropool Regio Amsterdam worden."

Vul hieronder uw gegevens in en Joanne neemt zo snel mogelijk contact met u op.