25 april 2018

Wat

In de Haarlemse wijk Schalkwijk wordt een collectief open warmtenet ontwikkeld.  Het streven is een open kringloop van warmte met een lokale geothermiebron (warmte uit diepe bodemlagen) als basis, biomassa of een combinatie hiervan. De gemeente Haarlem, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en drie woningcorporaties werken samen aan een businesscase om te komen tot een collectief warmtenet voor Schalkwijk als duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. Daartoe hebben zij op 19 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe

Met HEAT is een eerste business case voor het warmtenetwerk al haalbaar gebleken. De partijen gaan nu samen onderzoeken of het warmtenetwerk rendabel te ontwikkelen is. De partners kijken eerst welke bronnen warmte kunnen leveren. Diverse opties zijn mogelijk, waaronder biomassa en geothermie of een combinatie hiervan. Seismisch onderzoek en een proefboring gaan uitwijzen of in Schalkwijk warmte uit de aarde (= geothermie) kan worden gewonnen. Een uitgebreide risicokaart maakt ook onderdeel uit van het onderzoek.

Gerelateerd nieuws

Waarom

De gemeente Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Daarnaast hebben de woningcorporaties de wens om de energielasten van de bewoners te verlagen. Met een warmtenet kunnen snel grote stappen in de goede richting gezet worden. In 2019 wordt in Meerwijk (onderdeel van Schalkwijk) de riolering vervangen. Als de straat open gaat, kunnen de warmtebuizen direct mee de grond in. Dat scheelt niet alleen kosten, maar betekent vooral minder overlast door werkzaamheden voor bewoners en bezoekers van de wijk.

Wie

Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pre Wonen, Ymere en Alliander DGO.

Meer weten over hoe Pré Wonen tegen de opgave van de overgang naar aardgasvrij wonen aankijkt? Lees het interview met Joost Ruissen, projectleider Pré Wonen.

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op met Leonie

Leonie Schaart

Business Ontwikkelaar

"De Haarlemse wijk Schalkwijk is volop in ontwikkeling, de komende jaren zullen vele flats in de wijk gerenoveerd moeten worden en worden er honderden nieuwe woningen bijgebouwd. De gemeente Haarlem en betrokken woningcorporaties willen de woningen zover mogelijk verduurzamen, en woonlasten voor huurders verlagen. Alliander DGO draagt hieraan een steentje bij door de ontwikkeling van een open warmtenet voor het transport en de distributie van aardwarmte."

Vul hieronder uw gegevens in en Leonie neemt zo snel mogelijk contact met u op.