6 januari 2017

Wat

In Culemborg is in 2017 gestart met het project ‘Warmtekeuze Culemborg’. Dit wordt gedaan in samenwerking met een groot aantal partners die actief zijn in het gebied. Centrale vraag bij de start van het project was op welke manier woningen en bedrijven in Culemborg worden verwarmd en voorzien van warm tapwater wanneer aardgas niet meer als brandstof dient. In samenwerking met CE Delft is een warmtekeuzekaart gemaakt voor alle wijken in Culemborg. In de volgende fase wordt met het wijkproces gestart en verkend of vervangende (warmte)infrastructuur ontwikkeld kan worden.

Hoe

Eind 2016 heeft de gemeente Culemborg met tien partijen een intentieverklaring getekend waarin men uitspreekt gezamenlijk tot een warmtekeuze te komen. Allereerst door middel van onderzoek en kennis op te doen van initiatieven in andere gemeenten, om vervolgens de stap te maken richting uitvoering in de praktijk. Een wijkgerichte aanpak, samenwerking met stakeholders en participatie van bewoners staan daarbij centraal.

Waarom

In het Gelders Energie Akkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving uiterlijk in 2035 CO2 -neutraal moet zijn. Via het programma ‘Wijk van de Toekomst’ stimuleert de Provincie Gelderland iedere Gelderse gemeente toe te werken naar steeds meer wijken zonder aardgas. Ook Culemborg wil op wijkniveau keuzes maken voor een duurzame warmtevoorziening.

Wie

Het project is een initiatief vanuit de gemeente Culemborg, lokaal energiebedrijf Thermo Bello en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. Samen met de volgende partijen hebben zij een intentieverklaring ondertekend: BeGreen Energy, Ennatuurlijk, KleurrijkWonen, Heijmans Vastgoed, Pavijen, RVO.nl, Provincie Gelderland, Energiedienstenbedrijf Rivierenland en Vrijstad Energie.

Meer weten? Neem contact op met Jan-Jaap

Jan-Jaap Bakker

Business Ontwikkelaar

“Dit project brengt een aantal speerpunten van Alliander DGO rond de warmtekeuze in de praktijk: een wijkgerichte aanpak, bewonersparticipatie en samenwerking met stakeholders binnen het gebied. Mooi dat een brede vertegenwoordiging vanuit Culemborg zich gezamenlijk inzet voor een warmtekeuze voor Culemborg.”

Vul hieronder uw gegevens in en Jan-Jaap neemt zo snel mogelijk contact met u op.