24 april 2015

Wat

Buurtbewoners die samen met Alliander DGO de mogelijkheden onderzoeken voor een collectief duurzaam warmtenet dat gevoed wordt door een lokale bron. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, waar buurtbewoners, de Jaap Eden IJsbaan en Alliander DGO samen een lokaal warmtenet kunnen ontwikkelen waarbij restwarmte van de ijsbaan wordt ingezet voor verwarming van 350 woningen.

Hoe

Om de realisatie van een buurtwarmtenet te laten slagen is het van belang dat er voldoende huishoudens meedoen. Met voldoende deelnemers kan er namelijk een efficiënt en rendabel net worden ontwikkeld. Om dit te bereiken, verenigen bewoners zich in een buurtcoöperatie die ertoe moet leiden dat buurtgenoten enthousiast worden en ook willen deelnemen.

Terug naar overzicht

Waarom

Steeds meer particulieren willen hun bestaande woning verduurzamen en minder afhankelijk zijn van gas voor verwarming en warm tapwater. Deze wens sluit perfect aan bij de ambitie van veel gemeenten om zoveel mogelijk woningen op lokale, duurzame energie aan te sluiten. Collectieve systemen voor lokale warmte blijken het meest duurzaam en efficiënt.

Wie

Particulieren, woningbezitters, buurtcoöperaties, lokale energiegebruikers en -aanbieders en Alliander DGO.

Meer weten over Buurtwarmteproject Middenmeer Zuid?

Meer weten? Neem contact op met Roelof

Roelof Potters

General Manager

Vul hieronder uw gegevens in en Roelof neemt zo snel mogelijk contact met u op.