19 februari 2018

Wat

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor zowel het waterbeheer in Nederland. Met andere woorden zijn zij er verantwoordelijk voor dat we in Nederland droge voeten houden en dat het oppervlaktewater schoon is en blijft. Daar komt nu een extra rol bij. De rol van energieleverancier van warmte die gewonnen wordt uit oppervlaktewater. In Arnhem is er nu gestart met een bijzonder project om in eerste instantie twee kantoorgebouwen en in de nabije toekomst de rest van de wijk Vredenburg te voorzien van warmte uit het oppervlaktewater.

Hoe

Het gemaal dat aan de rand van de wijk Vredenburg ligt wordt voorzien van een warmtewisselaar. De zomerwarmte en winterkou worden vanuit deze watergang opgeslagen in een collectieve Warmte-koude installatie (WKO), die daar direct naast wordt geplaatst. Vandaar worden de warmte en koude naar de afnemers in de wijk getransporteerd. Het voordeel van dit systeem is niet alleen dat het ook koude kan leveren, wat bij een verhoogde isolatie van panden steeds belangrijker wordt. Daarnaast kan met oppervlaktewater de WKO-bron effectief worden geregenereerd. Dat wil zeggen dat in de bodem de warmte en koude over de tijd heen in evenwicht blijft, doordat de vraag naar warmte en koude van de afnemers met elkaar in evenwicht kan worden gebracht.

Waarom

Onderzoek van Rijkswaterstaat laat zien dat warmte uit oppervlaktewater in de toekomst kan bijdragen aan de verwarming van mogelijk één miljoen woningen in Nederland. Omdat de wijk Vredenburg in het waterwingebied van waterbedrijf Vitens in Arnhem ligt, kan er in deze wijk voor de panden zelf geen WKO-systemen worden aangelegd. Het gemaal en de collectieve WKO liggen dan ook buiten het wingebied. De WKO is echter wel effectiever dan een reguliere WKO. Dit komt omdat de temperatuur van het oppervlaktewater in de zomer en winter respectievelijk hoger en lager zijn, dan grondwater dat de bron vormt voor een traditionele WKO.

Wie

Waterschap Rivierenland, Energiereus Engie, het technologiebedrijf IF Technology, Alliander DGO en de initiële afnemers Vastgoedbedrijf Rijsterborgh en het Rijksvastgoedbedrijf. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem.

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op met Matthijs

Matthijs Visser

Senior Business Ontwikkelaar

Vul hieronder uw gegevens in en Matthijs neemt zo snel mogelijk contact met u op.